Cestovní pojištění

Druh pojištěníLimit pojistného plnění v Kč
(oblast E)
Pojistné na osobu a den v Kč
(oblast E)
Pojištění léčebných výloh celkový limit2 500 00026,-
- Zdravotní péče 2 500 000
- Repartiace a převoz 2 500 000
- Náklady na doprovázejicí osobu 10 000 max. 2 000 za den
- Ošetření zubů 5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 100 000
- Trvalé následky úrazu 200 000
Pojištění zavazadel10 000
- Za jednu věc max. 5 000
Odpovědnost za škodu - újma na zdraví nebo při usmrcení 1 500 000
- Újma na majetku 300 000

* Oblast E zahrnuje: všechny státy Evropy, evropskou část Ruska, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr.

Všeobecné smluvní podmínky a podmínky pojištění

Stáhnout smluvní podmínky (PDF)
Ucelená informace o pojištění
Scroll to top